Phát triển hệ thồng văn phòng Của QuocThinhGroup

đăng 08:38, 27 thg 9, 2013 bởi Thịnh Hoàng Quốc   [ đã cập nhật 08:00, 30 thg 12, 2016 ]
Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và chính chính sách chăm sóc khách hàng tốt QuocThinhGroup đặt thêm các văn phòng đại diện tại một số huyện như: TX. Buôn Hồ, Eaka, Đăk Min ...