Luyện thi mỹ thuật Tại Buôn Ma Thuột - Đăk lăk

Sự khởi đầu thành công xuất phát từ định hướng đúng!

Triangle: ĐÀO TẠO - THIẾT KẾ - THI CÔNG ( Mỹ Thuật)
-  ĐÀO TẠO:
+ Bồi dưỡng năng khiếu mỹ thuật cơ bản và nâng cao
                        (Dạy vẽ tại Buôn Ma Thuật Đăk lăk)

+ Hướng nghiệp, Luyện thi ngành mỹ thuật tại Buôn Ma Thuật Đăk lăk
                        Luyện thi kiến trúc tại Buôn Ma Thuật Đăk lăk

+ Tìm kiếm phát triển ngành mỹ thuật ứng dụng
-  THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG

+ Mỹ thuật, Kiến trúc, Nội thất..

        Liên hệ tại: 
        ĐC: 26 Nguyễn An Ninh. TP. Buôn Ma Thuột

        Facebook:    https://www.facebook.com/triangle.vn
        Thầy Thọ: ĐT:  0932299453