HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG MINH

đăng 06:03, 25 thg 11, 2018 bởi Thịnh Hoàng Quốc   [ đã cập nhật 06:04, 25 thg 11, 2018 ]
A. Điều khiển hệ thống điện thông minh bằng điện thoại (Có kịch bản cụ thể)