Kèo thép mạ kẽm nhôm chống rỉ

Ngày đăng: 04:21:04 08-07-2015

GIÀN KHUNG KÈO THÉP MẠ NHÔM KẼM SIÊU NHẸ CHỐNG RỈ CHO KẾT CẤU MÁI NHÀ LỢP NGÓI VNTRUSS

chuyên sản xuất, cung cấp, tư vấn và lắp dựng “ Hệ giàn thép mạ trọng lượng nhẹ” thương hiệu VNTRUSS® cho mái lợp ngói

* Hệ giàn thép mạ - trọng lượng nhẹ VNTRUSS cho mái lợp ngói- hệ 2 lớp

Giới thiệu hệ vì kèo 2 lớp: là một tổ hợp giữa các thanh C75.75 được chế tạo thành một vì kèo liên kết bằng vít tự khoan cường độ cao, Được Định vị vào dầm bê tông bằng Buloong nỡ 100x120mm hoặc 120x150mm và liên kết các vì kèo với nhau bằng các thanh giằng bụng, Phần lợp ngói sẽ được bắt đòn tay (li tô) TS 40.48 theo các tiêu chuẩn ngói lợp (Khoảng 320mm - 370mm).

Thông số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc)

Kiều dáng: Vì kèo: C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được chấn hai sóng ở mặt hông nhàm hỗ trợ độ cứng cho sản phầm.

Kiểu dáng: Mè (li tô) TS 40.48 (Cao 40mm dày 4,8Dem) Hình dạng Omega có uốn cong hai miếp tạo độ cứng cho sản phẩm.

- Khoảng cách kèo tối ưu là 1,2m - 1,45m.

- Khoảng vượt nhịp kinh tế đối với mái lợp ngói là 18m.

Thông số kỹ thuật:

I./ Tiêu chuẩn thiết kế:

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động

+ TCVN 2737-1989

+ AS 1170.1-1989

+ AS 1170.2-1989

+ Tiêu chuẩn Úc AS/NZ 4600-1996

+ Độ võng kèo theo phương đứng = L/250

+ Độ võng xà gồ theo phương đứng =L/150

+ Cường độ vít liên kết

- Vít tự khoan liên kết, mạ kẽm loại 12-14×20mm – HEX có cường độ

chịu cắt ≥6,8KN

- Bulong nở M12×150

+ Tiêu chuẩn tính toán thiết kế: AS/NZ 4600-1996

*Hệ giàn thép mạ - trọng lượng nhẹ VNTRUSS cho mái lợp ngói- hệ 3 lớp

Giới thiệu hệ vì kèo 3 lớp: là một tổ hợp giữa các thanh C100.75 ốp đôi và C75.75 được chế tạo thành một Khung kèo mái không gian liên kết bằng vít tự khoan cường độ cao, Được Định vị vào dầm bê tông bằng Buloong nỡ 100x120mm hoặc 120x150mm và liên kết các vì kèo với nhau bằng các thanh giằng bụng, Phần lợp ngói sẽ được bắt đòn tay (li tô) TS 40.48 theo các tiêu chuẩn ngói lợp (Khoảng 320mm - 370mm).

Thông số sản phẩm: Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Australia (Úc)

Kiều dáng: Khung kèo không gian, hệ xà gồ 3 lóp: C100.75 (cao 100mm dày 7,5 dem) và C75.75 (cao 75mm Dày 7.5 dem) hình dạng chữ C được chấn hai sóng ở mặt hông nhàm hỗ trợ độ cứng cho sản phầm.

Kiểu dáng: Mè (li tô) TS 40.48 (Cao 40mm dày 4,8Dem) Hình dạng Omega có uốn cong hai miếp tạo độ cứng cho sản phẩm.

- Khoảng cách Xà gồ (C100.75 ốp đôi) là 800mm - 900mm

- Khoảng cách cầu phong (C75.75) tối ưu là 1,2m - 1,45m.

- Khoảng vượt nhịp kinh tế đối với mái lợp ngói là 4,5m.

Thông số kỹ thuật:

I./ Tiêu chuẩn thiết kế:

- Tiêu chuẩn tải trọng và tác động

+ TCVN 2737-1989

+ AS 1170.1-1989

+ AS 1170.2-1989

+ Tiêu chuẩn Úc AS/NZ 4600-1996

+ Độ võng kèo theo phương đứng = L/250

+ Độ võng xà gồ theo phương đứng =L/150

+ Cường độ vít liên kết

- Vít tự khoan liên kết, mạ kẽm loại 12-14×20mm – HEX có cường độ

chịu cắt ≥6,8KN

- Bulong nở M12×150

+ Tiêu chuẩn tính toán thiết kế: AS/NZ 4600-1996