Khuyến khích khi liên hệ qua Internet

Ngày đăng: 04:41:41 26-11-2013

    Với hình thức tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại QuocThinhGroup áp dụng. Khi quý khách liên hệ công việc từ Internet và từ Điện Thoại

    Đối với mặt hàng giấy dán tường

    Khi quý khách xem mẫu giấy, liên hệ đăt hàng qua Internet. QuocThinhGroup  xác nhận và làm hợp đông kinh tế. Quý khách sẽ được giảm 5% tổng giá trị đơn hàng.

    Đối với các sản phẩm thi công mỹ thuật

    Quý khách được giảm từ 5-10% trực tiếp trên sản phẩm khi QuocThinhGroup Thi công xong