Khuyến khích khi liên hệ qua Internet

Ngày đăng: 04:41:41 26-11-2013

Với hình thức tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại QuocThinhGroup áp dụng. Khi quý khách liên hệ công việc từ Internet và từ Điện Thoại

Đối với mặt hàng giấy dán tường

Khi quý khách xem mẫu giấy, liên hệ đăt hàng qua Internet. QuocThinhGroup xác nhận và làm hợp đông kinh tế. Quý khách sẽ được giảm 5% tổng giá trị đơn hàng.

Đối với các sản phẩm thi công mỹ thuật

Quý khách được giảm từ 5-10% trực tiếp trên sản phẩm khi QuocThinhGroup Thi công xong