hướng dẫn sử dụng phần mềm

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

    A. Tạo tài khoản

Khi Quý Khách mới vào phần mềm

Nếu Quý Khách có tài khoản rồi xin vui lòng nhập

Username: là số điện thọai của quý khách

Password: 

Quý khách chưa có tài khoản Quý khách nhắp vào chữ Đăng ký

Quý Khách điền đầy đủ thông tin cá nhân và yêu cầu cũng như file đính kèm minh họa để chúng tôi hiểu nội dung để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất

=> Sau khi đăng kí

Username: là số điện thọai bạn mới đăng kí

Password: Bạn mơi đăng kí

(Ghi nhớ tài khoản là lưu lại tài khoản trong trình duyệt)

    B. Quản lý tài khoản

Ở đây sẽ hiển thị danh sách đơn hàng mà Quý khách đã mua

Bạn nhắp vào

để coi chi tiết đơn hàng

Nút

Quý Khách nhắp chuột vào hiện ra form

Form Quý Khách gửi yêu cầu thêm cho đơn hàng để hai bên thống nhất giải quyết đơn hàng sao cho hiệu quả nhanh kết thúc đơn hàng

    C. Thêm đơn hàng

Khi quý khách mua hàng nếu có nhu cầu mua thêm đơn hàng của QuocThinhGroup Quý khách nhắp vào nút

=>  =>

Tương tự Quý khác sẽ thấy danh mục đơn hàng mình mới mua!

=> Tương tự quy trình mua đơn hàng được lặp lại tương tự

    D. chỉnh sửa thông tin khách hàng

Quý khách nhắm vào nút

Thông tin cá nhân    Quý khách có quyền đổi Password: Và chỉnh lại thông tin cá nhân