Nông Trại Trường Thành

Ngày đăng: 15:40:39 27-09-2013

Thương hiệu: NÔNG TRẠI TRƯỜNG THÀNH

Địa chỉ: Thôn Tân lập - Eana - Krông Ana - Đăk lăk

ĐT: 05003 638 485

Chuyên 

- Cung cấp Nhím giống

- Cung cấp Nhím thương phẩm

- Cung cấp giống Heo (Lợn) rừng

- Cung cấp Heo (Lợn)  rừng thương phẩm

- Cung cấp giống Chồn Hương

- Cung cấp Chồn Hương thương phẩm

- Cung cấp cà phê chồn dạng thô

- Đặc biệt cung cấp cà phê chồn rang xay thành phẩm (Tinh khiết 100%)

                    Xem tiếp

Hình ảnh Chồn Hương Tại một trong những trang trại thuộc NÔNG TRẠI TRƯỜNG THÀNH

    Hình ảnh Nhím Tại một trong những trang trại thuộc NÔNG TRẠI TRƯỜNG THÀNH