HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG MINH

Ngày đăng: 14:03:43 25-11-2018

A. Điều khiển hệ thống điện thông minh bằng điện thoại (Có kịch bản cụ thể)